Disclaimer

Gegevens Vakmasters

Kvk : 20121007
Rabobank: 140564055
BTW : NL814727293B01
NNBU : 1416

Privacyverklaring

Als u besluit uw gegevens naar Vakmasters te sturen, geeft u Vakmasters daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend-) werk of bij het vervullen van uw vacature.

Vakmasters zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel (uitzend)werk te vinden of een vacature te vervullen.