Erkend

Erkend

Vakmasters is een deskundige, betrouwbare en solide organisatie. Het onderstaande overzicht geeft u een compleet beeld van de aansluitingen en certificeringen van onze organisatie.

Downloads:

NBBU
Wij zijn aangesloten bij de NBBU. De NBBU is de brancheorganisatie voor arbeidsmarktintermediairs in Nederland. Naast belangenbehartiging voor de leden houdt zij toezicht op een correcte naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Als NBBU-lid staan wij voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Door periodieke audits is een constante kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd.

Stichting Normering Arbeid
Stichting Normering Arbeid beheert het openbare register van ondernemingen die gecertificeerd zijn voor de NEN-4400-1 norm, een zeer hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk. Met de aansluiting bij SNA onderscheiden wij ons nadrukkelijk van niet-gecertificeerde ondernemingen. Bedrijven die medewerkers via ons inlenen weten hierdoor dat zij zaken doen met een bonafide onderneming.

NEN-4400-1
Het NEN-4400-1 van SNA is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Wij bewijzen met dit erkende keurmerk onder andere dat:

  • onze personeels-, loon-, en financiëleadministratie op orde is;
  • dat wij correct en tijdig de juiste loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen;
  • en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Met het keurmerk vrijwaren wij onze opdrachtgevers van de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en van hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Kortom, als NEN-gecertifcieerde onderneming zijn wij een betrouwbare partner voor onze relaties.

Fundeon

Fundeon is het kenniscentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Zij vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Wij hebben van Fundeon de erkenning ontvangen van leerbedrijf voor BBL niveau 1 t/m 3 voor de onderdelen timmeren, metselen en tegelzetten.