Uitleg bouwconvenant

Bouwpakket

Vanaf de eerste dag dat een uitzendkracht in de bouw werkt, geldt het Bouwpakket. De uitzendkracht heeft een salaris en onkostenvergoeding gelijk aan de CAO voor de Bouwnijverheid.

BouwVakpakket

Voor vakkrachten* is van toepassing het BouwVakpakket. Het BouwVakpakket omvat extra's ten opzichte van het Bouwpakket, waaronder afspraken over deelname aan het pensioenfonds bedrijfstak bouw (bpfBOUW), reisurenvergoeding, roostervrije dagen, prestatiebeloning en aanvullende regelingen voor senioren.

* Een vakkracht is iemand die:

  • binnen een periode van twee jaar minimaal 12 maanden als uitzendkracht/werknemer in de bouw heeft gewerkt, of
  • een in de Bouw-CAO erkende vakopleiding volgt of hiervoor een vakdiploma heeft behaald.

Klik hier voor gedetailleerd overzicht regels Bouwconvenant

Klik hier voor tekst NBBU CAO voor uitzendkrachten