Gekwalificeerde vakmensen voor de bouw

Vakmasters wil de gekwalificeerde vaklieden binden aan de bedrijfstak en legt het accent op flexibiliteit, kwaliteit en continuïteit. Vakmasters is aangesloten bij de NBBU brancheorganisatie voor uitzendondernemingen, waardoor wij u maximale flexibiliteit in uitzenden kunnen bieden.

Flexibel inzetbaar en vakbekwaam personeel.

We bieden onze vaklieden een pakket arbeidsvoorwaarden aan op het niveau van de CAO voor de Bouwnijverheid.